Паттерн Ромб

для 2bd studio

От разработки паттернов до печати на ткани и изделиях.